Selecteer een pagina

Privacy Policy

BBQVLEESPAKKET.NL RESPECTEERT DE PRIVACY VAN ALLE GEBRUIKERS VAN HAAR SITE EN DRAAGT ER ZORG VOOR DAT DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE U ONS VERSCHAFT VERTROUWELIJK WORDT BEHANDELD.

WAT DOET BBQVLEESPAKKET.NL MET UW GEGEVENS?
BBQvleespakket.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens bij het abonneren op de BBQvleespakket.nl nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan BBQvleespakket.nl evenementen en activiteiten. Indien u klant bent of wordt bij BBQvleespakket.nl hebben wij uw gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van BBQvleespakket.nl dienstverlening en activiteiten.

BBQVLEESPAKKET.NL VERKOOPT UW GEGEVENS NIET
BBQvleespakket.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. BBQvleespakket.nl zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

COOKIES
De BBQvleespakket.nl website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. BBQvleespakket.nl maakt gebruikt van cookies op haar website om:
– De werking van haar website te verbeteren
– Haar website te testen en te verbeteren door het monitoren van webbezoek
– De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan BBQvleespakket.nl geen cookies ontvangt.

BEVEILIGING
BBQvleespakket.nl heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

LINKS
Op de websites van BBQvleespakket.nl zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. BBQvleespakket.nl kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy policy van de betreffende website te lezen.

VRAGEN
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van BBQvleespakket.nl , dan kunt u deze richten aan BBQvleespakket.nl, Burgemeester Tonckensstraat 57, 7921 KB Zuidwolde, of per e-mail: contact@bbqvleespakket.nl.

AANPASSEN PRIVACY POLICY
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.